De Mini Trampoline

MINI TRAMPOLINE
voor MAXI FITNESS 

Hoe het begon

In het begin van de 20e eeuw was er een Amerikaan, Mr. Nissen.
Hij was gefascineerd door circusartiesten die uit de trapezes sprongen in een net en daar al springend een aantal kunsten vertoonden. Hij gebruikte dat vangnet als voorbeeld en creëerde “de springtafel” welke hij ging produceren. In Mexico herkende men deze springtafel, in de middeleeuwen was er een Franse circusartiest geweest, Monsieur du Trampoline, die met een springtoestel door Spanje trok en zijn kunsten toonde. Lees “De Mini Trampoline” verder